ราคาหลักทรัพย์

@ 15 ตุลาคม 64

ราคาเปิดตลาด

10.40

ราคาปิดตลาด

10.30

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.10 (-0.96%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

10.30 - 10.40

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

186,800

มูลค่าการซื้อขาย

1,942,620