ราคาหลักทรัพย์

@ 30 มกราคม 66

ราคาเปิดตลาด

12.70

ราคาปิดตลาด

12.80

เปลี่ยนแปลง (%)

0.10 (0.79%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

12.70 - 13.00

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

195,432

มูลค่าการซื้อขาย

2,539,870