ราคาหลักทรัพย์

@ 03 พฤษภาคม 65

ราคาเปิดตลาด

9.95

ราคาปิดตลาด

9.95

เปลี่ยนแปลง (%)

-0.05 (-0.50%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

9.95 - 9.95

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

8,101

มูลค่าการซื้อขาย

80,605