ราคาหลักทรัพย์

@ 27 กันยายน 66

ราคาเปิดตลาด

9.80

ราคาปิดตลาด

9.85

เปลี่ยนแปลง (%)

0.05 (0.51%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

9.80 - 9.85

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

4,200

มูลค่าการซื้อขาย

41,365