ราคาหลักทรัพย์

@ 01 มีนาคม 67

ราคาเปิดตลาด

9.75

ราคาปิดตลาด

9.80

เปลี่ยนแปลง (%)

0.05 (0.51%)

ช่วงราคาระหว่างวัน

9.75 - 9.80

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

60,000

มูลค่าการซื้อขาย

586,000