งบการเงิน
16 พ.ค. 67

งบการเงินไตรมาส 1/2567 LHSC

28 ก.พ. 67

งบการเงินรายปี 2566 LHSC

13 พ.ย. 66

งบการเงินไตรมาส 3/2566 LHSC

10 ส.ค. 66

งบการเงินไตรมาส 2/2566 LHSC

15 พ.ค. 66

งบการเงินไตรมาส 1/2566 LHSC

27 ก.พ. 66

งบการเงินรายปี 2565 LHSC

11 พ.ย. 65

งบการเงินไตรมาส 3/2565 LHSC

11 ส.ค. 65

งบการเงินไตรมาส 2/2565 LHSC

17 พ.ค. 65

งบการเงินไตรมาส 1/2565 LHSC

28 ก.พ. 65

งบการเงินรายปี 2564 LHSC

12 พ.ย. 64

งบการเงินไตรมาส 3/2564 LHSC

13 ส.ค. 64

งบการเงินไตรมาส 2/2564 LHSC

14 พ.ค. 64

งบการเงินไตรมาส 1/2564 LHSC

25 ก.พ. 64

งบการเงินรายปี 2563 LHSC

13 พ.ย. 63

งบการเงินไตรมาส 3/2563 LHSC

14 ส.ค. 63

งบการเงินไตรมาส 2/2563 LHSC

15 พ.ค. 63

งบการเงินไตรมาส 1/2563 LHSC

02 มี.ค. 63

งบการเงินประจำปี 2562 LHSC

14 พ.ย. 62

งบการเงินไตรมาส 3/2562

14 ส.ค. 62

งบการเงินไตรมาส 2/2562

15 พ.ค. 62

งบการเงินไตรมาส 1/2562

28 ก.พ. 62

งบการเงินประจำปี 2561

14 พ.ย. 61

งบการเงินไตรมาส 3/2561

14 ส.ค. 61

งบการเงินไตรมาส 2/2561

15 พ.ค. 61

งบการเงินไตรมาส 1/2561

26 ก.พ. 61

งบการเงินประจำปี 2560

13 พ.ย. 60

งบการเงินไตรมาส 3/2560

11 ส.ค. 60

งบการเงินไตรมาส 2/2560

15 พ.ค. 60

งบการเงินไตรมาส 1/2560 LHSC

01 มี.ค. 60

งบการเงินประจำปี 2559 LHSC

15 พ.ย. 59

งบการเงินไตรมาส 3/2559 LHSC

15 ส.ค. 59

งบการเงินไตรมาส 2/2559 LHSC

16 พ.ค. 59

งบการเงินไตรมาส 1/2559 LHSC

29 ก.พ. 59

งบการเงินประจำปี 2558 LHSC

13 พ.ย. 58

งบการเงินไตรมาส 3/2558 LHSC

14 ส.ค. 58

งบการเงินไตรมาส 2/2558 LHSC

18 พ.ค. 58

งบการเงินไตรมาส 1/2558 LHSC

03 มี.ค. 58

งบการเงินประจำปี 2557 LHSC