แบบ 56-REIT
31 มี.ค. 66

แบบ 56-REIT ล่าสุดปี 2565

31 มี.ค. 65

แบบ 56-REIT ล่าสุดปี 2564

31 มี.ค. 64

แบบ 56-REIT ล่าสุดปี 2563

31 มี.ค. 63

แบบ 56-REIT ล่าสุดปี 2562

25 มี.ค. 62

แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2561

23 มี.ค. 61

แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2560

24 มี.ค. 60

แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2559

25 มี.ค. 59

แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2558

25 ก.พ. 58

แบบ 56-1 ล่าสุดปี 2557