การจ่ายประโยชน์ตอบแทน

ประวัติการจ่ายประโยชน์ตอบแทน

วันที่คณะกรรมการมีมติ

วันที่ขึ้นเครื่องหมายXD

วันที่จ่าย

เงินประโยชน์ตอบแทน
(บาท/หน่วย)

รอบผลประกอบการ

2 ธ.ค. 256212 ธ.ค. 256230 ธ.ค. 25620.19001 ก.ย. 2562 - 31 ต.ค. 2562
22 ก.ค. 25621 ส.ค. 256219 ส.ค. 25620.15501 พ.ค. 2562 - 30 มิ.ย. 2562
4 มิ.ย. 256217 มิ.ย. 25622 ก.ค. 25620.14901 มี.ค. 2562 - 30 เม.ย. 2562
27 มี.ค. 25629 เม.ย. 256226 เม.ย. 25620.14501 ม.ค. 2562 - 28 ก.พ. 2562
12 ก.พ. 256225 ก.พ. 256214 มี.ค. 25620.16001 พ.ย. 2561 - 31 ธ.ค. 2561
28 พ.ย. 256111 ธ.ค. 256127 ธ.ค 25610.18501 ก.ย. 2561 - 31 ต.ค. 2561
4 ต.ค. 256117 ต.ค. 25612 พ.ย. 25610.12601 ก.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561
3 ส.ค. 256115 ส.ค. 256131 ส.ค. 25610.15501 พ.ค.2561 - 30 มิ.ย. 2561
4 มิ.ย. 256115 มิ.ย. 25613 ก.ค. 25610.14501 มี.ค. 2561 - 30 เม.ย. 2561
29 มี.ค. 256112 เม.ย. 256127 เม.ย. 25610.14501 ม.ค. 2561 - 28 ก.พ. 2561
14 ก.พ. 2561
26 ก.พ. 2561
13 มี.ค. 2561
0.1440
1 พ.ย. 2560 - 31 ธ.ค. 2560
30 พ.ย. 2560
12 ธ.ค. 2560
29 ธ.ค. 2560
0.1680
1 ก.ย. 2560 - 31 ต.ค. 2560
28 ก.ย. 2560
10 ต.ค. 2560
27 ต.ค. 2560
0.1580
1 ก.ค. 2560 - 31 ส.ค. 2560
1 ส.ค. 2560
10 ส.ค. 2560
30 ส.ค. 2560
0.1420
1 พ.ค. 2560 - 30 มิ.ย. 2560
30 พ.ค. 2560
09 มิ.ย. 2560
28 มิ.ย. 2560
0.1360
1 มี.ค. 2560 - 30 เม.ย. 2560
3 เม.ย. 2560
11 เม.ย. 2560
28 เม.ย. 2560
0.1350
1 ม.ค. 2560 - 28 ก.พ. 2560
24 ก.พ. 2560
8 มี.ค. 2560
23 มี.ค. 2560
0.1800
1 พ.ย. 2559 - 31 ธ.ค. 2559
30 พ.ย. 2559
9 ธ.ค. 2559
27 ธ.ค. 2559
0.1370
1 ก.ย. 2559 - 31 ต.ค. 2559
5 ต.ค. 2559
17 ต.ค. 2559
4 พ.ย. 2559
0.1420
1 ก.ค. 2559 - 31 ส.ค. 2559
2 ส.ค. 2559
11 ส.ค. 2559
31 ส.ค. 2559
0.1300
1 พ.ค. 2559 - 30 มิ.ย. 2559
31 พ.ค. 2559
10 มิ.ย. 2559
29 มิ.ย. 2559
0.1316
1 มี.ค. 2559 - 30 เม.ย. 2559
29 มี.ค. 2559
8 เม.ย. 2559
29 เม.ย. 2559
0.1324
1 ม.ค. 2559 - 29 ก.พ. 2559
17 ก.พ. 2559
26 ก.พ. 2559
16 มี.ค. 2559
0.3950
1 ก.ค. 2558 - 31 ธ.ค. 2558
28 ก.ค. 2558
07 ส.ค. 2558
04 ก.ย. 2558
0.3800
1 ม.ค. 2558 - 30 มิ.ย. 2558
25 ก.พ. 2558
9 มี.ค. 2558
30 มี.ค. 2558
0.0220
22 ธ.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2557